Indoor

Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat binnen openbare gebouwen ook dekking is voor de mobiele diensten zoals Wifi, GSM TETRA en het C2000 Netwerk.

Gebouweigenaren zijn wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een C2000 dekking, voor GSM-netwerken is toestemming nodig van de desbetreffende provider(s).

Hutronic levert de benodigde componenten voor deze netwerken zoals bijvoorbeeld antenne-verdelers, tappers, indoor- en donor antennes. Voor het C2000 Netwerk leveren wij speciale antenne pakketten die als donor antenne kunnen worden ingezet.

Momenteel onderzoeken wij mogelijkheden voor levering van IP gerelateerde DAS Systemen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail